المستخدم:

i100

محرر فورڤو

اشترك فى الكلمات المنطوقة بواسطة i100

مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة استمع الأصوات
28/05/2020 лейтенант [bg] نُطق лейтенант 0 صوت
28/05/2020 интервюирам [bg] نُطق интервюирам 0 صوت
28/05/2020 прелитащ [bg] نُطق прелитащ 0 صوت
25/05/2020 На вълка му е дебел врата, защото върши всичко сам. [bg] نُطق На вълка му е дебел врата, защото върши всичко сам. 0 صوت
25/05/2020 чиито [bg] نُطق чиито 0 صوت
25/05/2020 чието [bg] نُطق чието 0 صوت
25/05/2020 чиято [bg] نُطق чиято 0 صوت
25/05/2020 Когато котката я няма, мишките играят. [bg] نُطق Когато котката я няма, мишките играят. 0 صوت
25/05/2020 Една птичка пролет не прави. [bg] نُطق Една птичка пролет не прави. 0 صوت
25/05/2020 на лъжата краката са къси [bg] نُطق на лъжата краката са къси 0 صوت
25/05/2020 Обичам кафе за закуска. [bg] نُطق Обичам кафе за закуска. 0 صوت
25/05/2020 локум [bg] نُطق локум 0 صوت
25/05/2020 барометър [bg] نُطق барометър 0 صوت
25/05/2020 маслен [bg] نُطق маслен 0 صوت
25/05/2020 плъзвам [bg] نُطق плъзвам 0 صوت
22/05/2020 допълващо [bg] نُطق допълващо 0 صوت
22/05/2020 допълващи [bg] نُطق допълващи 0 صوت
22/05/2020 допълваща [bg] نُطق допълваща 0 صوت
22/05/2020 допълващ [bg] نُطق допълващ 0 صوت
22/05/2020 такава [bg] نُطق такава 0 صوت
22/05/2020 такова [bg] نُطق такова 0 صوت
22/05/2020 Параметър [bg] نُطق Параметър 0 صوت
22/05/2020 сложа [bg] نُطق сложа 0 صوت
22/05/2020 вляза [bg] نُطق вляза 0 صوت
22/05/2020 кабелен [bg] نُطق кабелен 0 صوت
22/05/2020 археолози [bg] نُطق археолози 0 صوت
22/05/2020 филолози [bg] نُطق филолози 0 صوت
22/05/2020 врагове [bg] نُطق врагове 0 صوت
22/05/2020 фенерче [bg] نُطق фенерче 0 صوت
22/05/2020 преведен на френски [bg] نُطق преведен на френски 0 صوت