اللغة:

البابيامينتو

[Papiamentu]

عودة إلى البابيامينتو

1.082 كلمة بقائمة الانتظار.

 • سجّل النطق بصوتك لـ lunanan lunanan
 • سجّل النطق بصوتك لـ welo welo
 • سجّل النطق بصوتك لـ puyito puyito
 • سجّل النطق بصوتك لـ boluntad boluntad
 • سجّل النطق بصوتك لـ Miho Miho [male names]
 • سجّل النطق بصوتك لـ Juli Juli [months, names, monat, Monate, noun, July, month, chronology, nominative, noms propis, Saints, sants o santes, first names]
 • سجّل النطق بصوتك لـ dianan dianan
 • سجّل النطق بصوتك لـ dialuna dialuna
 • سجّل النطق بصوتك لـ diaranson diaranson
 • سجّل النطق بصوتك لـ diahuebs diahuebs
 • سجّل النطق بصوتك لـ diasabra diasabra
 • سجّل النطق بصوتك لـ Januari Januari [months, january, month, noms propis, names, name, sants o santes]
 • سجّل النطق بصوتك لـ maart maart [months in afrikaans, March, month, zelfstandig naamwoord]
 • سجّل النطق بصوتك لـ September September
 • سجّل النطق بصوتك لـ Augustus Augustus [emperor, Caesar, Roman Empire, male first name, Catalan winery]
 • سجّل النطق بصوتك لـ April April [female names, first names, month]
 • سجّل النطق بصوتك لـ juni juni [months, Monate, chronology]
 • سجّل النطق بصوتك لـ yanuari yanuari [month, january]
 • سجّل النطق بصوتك لـ febrüari febrüari [month]
 • سجّل النطق بصوتك لـ apelá apelá
 • سجّل النطق بصوتك لـ aplasá aplasá
 • سجّل النطق بصوتك لـ canta canta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense, cançon, gascon, chant]
 • سجّل النطق بصوتك لـ bebe bebe [brand names, butterfly, verbo, beber, presente]
 • سجّل النطق بصوتك لـ apliká apliká
 • سجّل النطق بصوتك لـ aploudí aploudí
 • سجّل النطق بصوتك لـ apoyá apoyá
 • سجّل النطق بصوتك لـ apreciá apreciá
 • سجّل النطق بصوتك لـ aprobá aprobá
 • سجّل النطق بصوتك لـ apsorbé apsorbé
 • سجّل النطق بصوتك لـ arestá arestá