كيف تنطق mau lẹ

فى:

اللهجات و اللغات على الخريطة

كلمة عشوائية: con nhímPhan Thiếtbánh đúcQui NhơnThái Bình

Related words: màu đỏmáu độcmàu gụmẫu hạmmẫu hàngmau lênMau lên!màu lôngmàu lụcmàu mỡ