المستخدم:

m_asadi

محرر فورڤو

اشترك فى الكلمات المنطوقة بواسطة m_asadi

مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.
التاريخ الكلمة استمع الأصوات
01/10/2014 بوداپست [fa] نُطق بوداپست 0 صوت
01/10/2014 استخاره [fa] نُطق استخاره 1 صوت
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] نُطق رزرو اتاق 2 صوت
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] نُطق کجا زندگی می کنید؟ 2 صوت
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] نُطق انتخابات ِ سراسری 0 صوت
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] نُطق فرصت طلبی 2 صوت
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] نُطق انتخابات ِ ریاست جمهوری 0 صوت
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] نُطق گروه ِ فشار 0 صوت
07/08/2014 پوسيدن [fa] نُطق پوسيدن 0 صوت
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نُطق نو محافظه کاری 0 صوت
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] نُطق فرمانروایی کردن بر 0 صوت
07/08/2014 الیگارشی [fa] نُطق الیگارشی 1 صوت
07/08/2014 شعر خوانی [fa] نُطق شعر خوانی 2 صوت
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نُطق نتایج ِ انتخابات 0 صوت
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] نُطق خواهان ِ چیزی بودن 0 صوت
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] نُطق انتخاب ِ مجدّد 0 صوت
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] نُطق انتخاب شدن 0 صوت
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] نُطق تبلیغات ِ انتخاباتی 0 صوت
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] نُطق بی تفاوتی ِ سیاسی 0 صوت
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] نُطق کانون ِ نویسندگان ِ ایران 4 صوت
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] نُطق شایسته سالاری 2 صوت
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] نُطق سلسله مراتب 0 صوت
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] نُطق شب ِ شعر 0 صوت
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] نُطق انتخابات ِ محلی 1 صوت
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] نُطق کتاب ِ پرفروش 0 صوت
07/08/2014 افراط گرا [fa] نُطق افراط گرا 0 صوت
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] نُطق کثرت گرایی 0 صوت
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] نُطق نقد ِ کتاب 0 صوت
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] نُطق موسیقی ِ سنتی 0 صوت
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] نُطق از نظر ِ سیاسی 0 صوت