الكلمات المنطوقة بواسطة McDutchie فى فـورڤو صفحة 4.

المستخدم: McDutchie مراقب اشترك فى الكلمات المنطوقة بواسطة McDutchie

مشاهدة كلمات المستخدم و معلومات عنه.

التاريخ الكلمة استمع الأصوات
02/08/2013 cerebrocardiac [ia] نُطق cerebrocardiac 0 صوت
02/08/2013 aphrodisiac [ia] نُطق aphrodisiac 0 صوت
02/08/2013 anglomaniac [ia] نُطق anglomaniac 0 صوت
02/08/2013 anaphrodisiac [ia] نُطق anaphrodisiac 0 صوت
02/08/2013 ammoniac [ia] نُطق ammoniac 0 صوت
02/08/2013 almanac [ia] نُطق almanac 0 صوت
02/08/2013 theomaniac [ia] نُطق theomaniac 0 صوت
02/08/2013 tictac [ia] نُطق tictac 0 صوت
02/08/2013 tombac [ia] نُطق tombac 0 صوت
02/08/2013 trictrac [ia] نُطق trictrac 0 صوت
02/08/2013 tchecoslovac [ia] نُطق tchecoslovac 0 صوت
02/08/2013 Syriac [ia] نُطق Syriac 0 صوت
02/08/2013 tac [ia] نُطق tac 0 صوت
02/08/2013 slovac [ia] نُطق slovac 0 صوت
02/08/2013 stand [ia] نُطق stand 0 صوت
31/07/2013 simoniac [ia] نُطق simoniac 0 صوت
31/07/2013 polac [ia] نُطق polac 0 صوت
31/07/2013 quac [ia] نُطق quac 0 صوت
31/07/2013 radiopac [ia] نُطق radiopac 0 صوت
31/07/2013 peloponnesiac [ia] نُطق peloponnesiac 0 صوت
31/07/2013 paranoiac [ia] نُطق paranoiac 0 صوت
31/07/2013 sacroiliac [ia] نُطق sacroiliac 0 صوت
31/07/2013 orgiac [ia] نُطق orgiac 0 صوت
31/07/2013 lilac [ia] نُطق lilac 0 صوت
31/07/2013 maniac [ia] نُطق maniac 0 صوت
31/07/2013 megalomaniac [ia] نُطق megalomaniac 0 صوت
31/07/2013 nymphomaniac [ia] نُطق nymphomaniac 0 صوت
31/07/2013 semiopac [ia] نُطق semiopac 0 صوت
31/07/2013 leonuro [ia] نُطق leonuro 0 صوت
31/07/2013 isiac [ia] نُطق isiac 0 صوت

معلومات عن المستخدم

Existe un vocabulario commun de scientia e technologia, proprietate de omne linguas del mundo. Le incarnation de iste vocabulario international in forma de un lingua concrete porta le nomine Interlingua de IALA (ISO-639-1: ia). Interlingua es comprensibile a prime vista, e a prime audita, a mille milliones de personas in tote le mundo. Interlingua: communication sin frontieras.

النوع: ذكر

اللهجة/الدولة: هولندا

اتصل بـ McDutchie


احصائيات المستخدم

الكلمات المنطوقة: 3.064 (78 أفضل نطق)

الكلمات المضافة: 4.192

أصوات: 128 صوت

زيارات: 117.249


ترتيب المستخدم

الترتيب تبعا للكلمات المضافة: 97

الترتيب تبعا للكلمات المنطوقة: 115